Browse Items (1 total)

  • Collection: PRODI TEKNIK SIPIL

Hidrologi 2 - DAS.pdf
DAS ialah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut. Guna dari DAS adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melaluiā€¦
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2